مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، با اعطای نماد اعتماد الکترونیکی هویت صاحب و محل فعالیت کسب و کارهای اینترنتی را احراز می‌نماید. دارنده نماد اعتماد الکترونیکی، تحت نظارت دستگاه های مسئول، ملزم به رعایت قوانین و مقررات مندرج درتعهدنامه نماد می باشد.

محصولات جدید

3,400,000 تومان

کارتن پستی

5,000,000 تومان

کارتن صنعتی - کارتن لوازم خانگی - عمده

1,300,000 تومان

کارتن تجارت الکترونیک

500,000 تومان

کارتن پستی سایز 3